logo sjekkhelsadi
viktig
medisinsk labratorie service
våre tjenester

SUNN LIVSSTIL GIR STOR OG MÅLBAR HELSEGEVINST !

Vår helsesjekk er lett tilgjengelig og gir raske og pålitelige svar

Helsesjekk for hvem?
SjekkHelsaDi er et tilbud til alle som ikke har tilstrekkelig kunnskap om sin helsestatus og kanskje lurer på om
de har begynnende livsstilsykdommer som høyt blodtrykk, diabetes eller høye kolesterol- og fettverdier.

Imidlertid er det mange (oftest voksne menn) som sjelden eller aldri går til sin fastlege, enten
de er syke eller friske, og det viser seg at noen ender opp med sykdommer og seinskader som KUNNE
vært oppdaget på et tidligere tidspunkt dersom man hadde tatt en helsesjekk.

Vi VET at:
120.000 nordmenn eller flere kan ha diabetes type 2 uten å vite om det og med fare for seinskader som:
syn-, nyre-, hjerte / kar- og nerveskader.

Om lag 1 av 3 voksne nordmenn har høyt blodtrykk. Høyt blodtrykk er ikke en sykdom i seg selv, men er en
risikofaktor for utvikling av hjerteinfarkt, hjerneslag og nyresykdom.

Mange av oss har også høye kolesterol- og fettverdier uten å vite det !

Slutt å engste deg unødig for om DU skulle være i risikosonen. Få visshet!

KOM OG TA EN HELSESJEKK I DAG, eller spander en sjekk på dine kjære.

 • PROFESJONELL PRØVETAKING OG ANALYSERING AV AUTORISERT BIOINGENIØR
 • RASKE OG KVALITETSSIKREDE SVAR INNEN 24 TIMER
 • VI ER LETT TILGJENGELIG (enkel timebestilling - ingen ventetid)

Vår standard livsstil helsesjekk: (Kr. 980,-)

  • blodtrykk- og pulsmålinger samt oksygenmetning i blodet
  • diabetesrisikovurdering med fastende blodsukker, urinsukker og langtidsblodsukker
  • Blodtyping og rhesus
  • Urinalbumin evt. ACR
  • totalkolesterol, det gode og det farlige kolesterol
  • fastende fettprøver (triglycerider)
  • Hb- blodprosenten
  • infeksjonstester / betennelsestester (CRP, Senkning, Leukocytter evt. m/ diff.)
  • måling av 7-11 komponenter i urin (evt. mikroskopering og dyrkning av bakterier)
  • lever-, nyre- og bukspyttkjertelprøver i serum
  • urinsyre i serum (Podagra)
  • Høyde, vekt (BMI) samt liv- viddemål

Vi analyser også bl.a.: (Tilleggskostnad)

 • Graviditetstester
 • Malariaparasitter
 • HIV 1 og 2 Ag/Ab
 • Blod i avføring
 • Helicobakter Pylori (magesårbakterien)
 • Streptokokker gruppe A
 • Mononukleosetest (kyssesyke)
 • INR (test for blodfortynning)
 • Flere lever-, hjerte- og nyretester
 • Glukose- og Laktose intoleransetester
 • Rustester (egne forholdsregler)

Prøver som taes her og som sendes til eksterne laboratorier:
(Du betaler testens kostnad)

 • Jern, jernlager og Ferritin
 • Hematologi-status
 • Forgiftninger
 • Vitamin- og mineralmålinger
 • PSA (blodprøve til prostatatest)
 • Allergier / intoleranser (mat og inhalasjon)
 • Enkelte hormonanalyser (testosteron, stoffskifte)
 • Hepatitt A, B og C
 • Revmatologiske analyser
 • Mykoplasma Genitalium (urin PCR)
 • Clamydia trachomatis (urin PCR)
 • Neisseria gonorrhoeae (urin PCR)
 • anti CMV (cytomegalovirus)
 • anti syfilis
 • flere lipoproteiner
 • elektrolytter

Dine resultater:
Alle som får normale verdier på prøvene vil oppmuntres til fortsatt sunt kosthold og litt fysisk aktivitet.
SUNN LIVSSTIL senker nemlig både blodtrykk, sukker- og kolesterol / fettverdier !

 • De som får unormale resultater vil vi henvise til fastlegen for videre undersøkelser
 • Alle får utskrift av sine testresultater sammenlignet med normale verdier for testene.
 • Alle resultater gjennomgåes og forklares
 • Svarene er konfidensielle og kan sammenlignes fra år til år.
 • I tillegg får du rapport / dokumentasjon av diabetes risikosjekken.

Oppdatert September 2018 ©