logo sjekkhelsadi
viktig info
medisinsk labratorie service
om oss - logo

 

 • Gunnar Johannesen er utdannet fysiokjemiker fra 1977 og autorisert bioingeniør. Er daglig leder av SjekkHelsaDi og
  undervisningslaboratoriet Medisinsk Laboratorie Service
 • Har jobbet ved laboratoriene ved sykehusene i Tønsberg og Larvik
 • Har 10 års erfaring som laboratorieleder i Botswana i sørlige Afrika
 • Jobbet ved Helsedepartementet i Botswana 1988
 • 3 år som produktspesialist og produktsjef i Nycomed Diagnostica og Medinor
  (som senere ble Axis- Shield og i 2013 Alere)
 • Etablerte i 2001 Undervisningslaboratoriet Medisinsk Laboratorie Service, MLS
 • Gunnar er pedagogisk veileder med mange års erfaring som arrangør av laboratoriefaglige kurs for
  Primærhelsetjenesten samt undervisning i klinisk kjemi for videregående skole og høyskole
 • SjekkHelsaDi.no ble etablert i 2011 og gjør laboratorietjenester mer tilgjengelig for alle som er nysgjerrig på helsa si.
  Viktige analyser gir mulighet til å redusere risiko for livsstilsplager- og sykdommer


studenter på kurs hos MLS as