logo sjekkhelsadi
viktig
medisinsk labratorie service
gavekort til familie og venner

Gi en helsesjekk til en du er glad i


• Til bursdag
• Til morsdag og farsdag
• Til jul
• Til dine ansatte

Gavekort kan bestilles på telefon 92 26 16 76 eller gunnar@mls.as

Gavekortet har en verdi av kr 980,- og består av følgende tester:
• blodtrykk- og pulsmålinger samt oksygenmetning i blodet
• diabetesrisikovurdering med fastende blodsukker, urinsukker og langtidsblodsukker
• Blodtyping og rhesus
• Urinalbumin evt. ACR
• totalkolesterol, det gode og det farlige kolesterol
• fastende fettprøver (triglycerider)
• Hb- blodprosenten
• infeksjonstester / betennelsestester (CRP, Senkning, Leukocytter evt. m/ diff.)
• måling av 7-11 komponenter i urin (evt. mikroskopering og dyrkning av bakterier)
• lever-, nyre- og bukspyttkjertelprøver
• urinsyre i serum (Podagra)
• Høyde, vekt (BMI) samt liv- viddemål

________________________________________________________________

Dersom analysene viser at flere tester er nødvendig, vil det bli kommunisert.
Da kan ytterligere analyser utføres her ved MLS eller sendes til annet laboratorium.

Se oversikt over analyser i Våre tjenester

Dersom prøveresultatene tilsier at du trenger klinisk undersøkelse av lege, vil du henvises til din fastlege.