logo sjekkhelsadi
viktig
medisinsk labratorie service
tilbud for bedrifter


Gi ansatte et gavekort på en årlig helsesjekk hos SjekkHelsaDi.no i Larvik

.
Ivaretakelse gjennom en helsesjekk vil gi flere gevinster som:

- mer fokus og ansvar for egen helse
- betydningen av sunn livsstil
- større arbeidsglede og økt trivsel
- flere dager tilstede på jobben
- trygghet ved å få sjekket viktige helsefaktorer og kunne oppdage sykdom på et tidlig stadium
- bedre helse, med mulighet for sammenligning av resultater fra år til år

Dette er forebyggende helse, og en slik helsesjekk øker sjansene for å forebygge livsstilsykdommer som diabetes, høyt blodtrykk samt hjerte- og karsykdommer i tide.

• Ingen ventetid hvis time er bestilt
• Profesjonell prøvetaking og analysering av mer enn 20 parametere
• Konfidensielle resultater innen 24 timer
• Muntlig og skriftlig rapport gis (forklaring til testresultatene)
• Hvis ønskelig kommer vi og informerer i en spisepause.

Pris for et gavekort er Kr 980,- per person (gyldig i 6 mnd)
faktureres ditt firma samlet
Personalkostnaden er fradragsberettiget.

Tilbudet er ingen erstatning for den bedriftshelsetjenesten dere eventuelt er knyttet til.

Ta kontakt for en hyggelig prat, evt. omvisning her i laboratorie og mer informasjon.
telefon 92 26 16 76.